Opstalverzekering vergelijken

 opstalverzekering vergelijken , 

opstalverzekering vergelijken heb jij een huis gekocht of ben je van plan een woning te kopen en opstalverzekering vergelijken bij allevergelijksites heb je een opstalverzekering nodig? Eén van de grootste aankopen die de meeste mensen in hun leven doen is een eigen woning. Behalve de vaak hoge aanschafprijs, wordt er vaak ook nog veel verbouwd. Al met al een kostbare aangelegenheid waarbij de steun van een hypotheekverstrekker vaak onontbeerlijk is.

Deze hypotheekverstrekker zal vaak als voorwaarde stellen dat er een opstalverzekering wordt afgesloten om bij schade aan het onroerend goed object, niet met lege handen achter te blijven. Wanneer bijvoorbeeld de woning afbrandt en er is geen opstalverzekering, dan kan de hypotheekverstrekker zijn lening namelijk nooit meer terugkrijgen door middel van verkoop van het betreffende object. Daarnaast blijven de bewoners achter met een schuld die ze naar alle waarschijnlijkheid niet kunnen voldoen. Al met al een onwenselijke situatie.

Ook wanneer je een woning hebt gekocht zonder de hulp van een hypotheekverstrekker, dan is het nog steeds verstandig om een opstalverzekering af te sluiten. Het gaat vaak toch om een hoop geld wat je gemakkelijk voor relatief laag bedrag per maand kunt verzekeren. Daarnaast geeft een dergelijke verzekering je ook een hoop rust. Want je verzekerd tenslotte niet alleen een paar stenen, maar letterlijk het eigen dak boven je hoofd.

Door een aantal algemene en vaak gestelde vragen hier te beantwoorden, zullen we proberen wat meer duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot de opstalverzekering. Op deze manier krijg je een goed overzicht en kun je zelfstandig alle opstalverzekeringen met elkaar vergelijken en de beste keuze maken.

Opstalverzekering vergelijken?

Vergelijk en bespaar tot wel 200 Euro

Vergelijk nu

Inboedelverzekering vergelijken
• Wat is het verschil tussen een inboedelverzekering en een opstalverzekering?
• Wat voor soorten opstalverzekeringen zijn er?
• Wat valt er wel of niet onder de dekking?
• Hoe wordt de waarde van de opstal vastgesteld?
• Hoe wordt de premie berekend?
• Nice to know

Wat is het verschil tussen een inboedelverzekering en een opstalverzekering?

Simpel gesteld heeft een inboedelverzekering betrekking op roerend goed en een opstalverzekering op onroerend goed. Maar hoe bepaal je nu wat aan een huis roerend of onroerend goed is. Vaak kun je als stelregel hanteren dat alles wat zonder schade van betekenis kan worden opgepakt en meegenomen onderdeel is van de inboedel verzekering. De rest zal vallen onder de opstalverzekering. De uitgebreide polisvoorwaarden scheppen hier vaak duidelijkheid in.

Wat voor soorten opstalverzekeringen zijn er?

Net zoals de andere woonverzekering, de inboedelverzekering, kun je ook de opstalverzekering onderverdelen aan de hand van de verschillende dekkingen. De dekking wordt zoals de benaming al doet vermoeden, steeds uitgebreider.

1. Brandverzekering
2. Uitgebreide opstalverzekering
3. Extra uitgebreide opstalverzekering
4. Meest uitgebreide opstalverzekering

Natuurlijk heeft elke verzekeraar zijn eigen sausje over zijn opstalverzekeringen gegoten. Daarom loont het vrijwel altijd de moeite om opstalverzekeringen van verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. Vandaag de dag zijn er veel online opstalverzekering vergelijkingssites te vinden die je een heleboel tijd besparen en alles overzichtelijk in beeld brengen. Allevergelijksites.nl heeft de beste vergelijkingssite voor opstalverzekering voor je uitgekozen.

Wat valt er wel of niet onder de dekking?

In de uitgebreide polisvoorwaarden staat alles beschreven inclusief de dekking en de uitzonderingen daarop. Er zijn echter twee onderwerpen die we hier onder de aandacht willen brengen, omdat deze in geval van schade een erg grote kostenpost kunnen vertegenwoordigen. Het gaat dan om de onderwerpen glas en de fundering.

De huizen in Nederland beschikken over steeds meer m2 glasoppervlakte. Dit komt mede doordat glas steeds beter isoleert en ook omdat de mens graag natuurlijk licht in zijn woning heeft. Het vervangen van een raam zal niet zo in de papieren lopen, maar ga eens na wat het vervangen van al het glas in je huidige woning je zou kosten …. Dit loopt aardig in de papieren. Veel verzekeraars hebben glas automatisch onder de opstalverzekering laten vallen, dus is het in geval van schade gewoon meeverzekerd. Echter er zijn ook opstalverzekeraars die glas buiten de opstalverzekering laten vallen. Deze dien je dus apart bij te verzekeren. Dit wordt vaak gedaan om de premie laag te houden en zodoende een ‘vals’ concurrentievoordeel te behalen.

Hetzelfde geldt min of meer voor de fundering. Bij veel verzekeraars valt dit gewoon onder de opstalverzekering, maar bij een aantal niet. Stel je maar eens voor wat het zou moeten kosten als je aan een kant van je huis de fundering zou moeten vervangen …. Daar wordt je waarschijnlijk niet vrolijk van.

Hoe wordt de waarde van de opstal vastgesteld?

Wanneer een opstalverzekering wordt afgesloten, is het van belang om de waarde van de opstal te bepalen omdat hierover de premie wordt berekend. Het gaat in principe eigenlijk meer om de verzekerde som dan over de waarde van de opstal. Men gaat er vanuit dat deze twee min of meer in evenwicht zijn om over- of onderverzekering te voorkomen.

De verzekerde som, waarop de premie gebaseerd is, wordt vaak berekend aan de hand van een aantal standaard variabelen die door aanvrager gemakkelijk zijn in te vullen. Denk hierbij aan:

• Soort woning
• Soort dak
• Aantal personen
• Bestemming opstal
• Bouwaard
• Aantal kamers
• Afwerkingsniveau
• Kinderen
• Etc.

Met deze gegevens kan een verzekeraar vrij gemakkelijk een passende verzekerde som en premie berekenen.

Hoe wordt de premie van de opstalverzekering berekend?

Zoals hierboven vermeld, wordt de premie, gebaseerd op de verzekerde som, berekend aan de hand van een aantal variabelen. Bij het overzicht hierboven zou men nog de WOZ waarde of bijvoorbeeld de aanschafwaarde van de woning kunnen toevoegen. In sommige gevallen zal er door de verzekeraar een taxatierapport worden vereist.

Handig om te weten

De opstalverzekering valt net als de inboedelverzekering onder de woonverzekeringen. Vaak zijn kortingen mogelijk wanneer je beide verzekeringen bij dezelfde verzekeraar afsluit. Daarnaast is het ook verstandig om na te gaan of het mogelijk is om in aanmerking te komen voor een collectieve korting.

Omdat met betrekking tot de opstalverzekering vaak een aantal begrippen worden gebruikt die voor de meeste mensen onbekend zijn, volgt hier een korte begrippenlijst van de opstalverzekering:

• Appartement:
Appartementen, welke vastzitten aan andere woningen/appartementen, moeten van de wet beschikken over een opstalverzekering. Dit gebeurt vaak via de VvE.

• Dekking:
De verzekerde woning en alle zaken verbonden met de woning zoals leidingen, schuttingen, garage etc.

• Expertise:
Expert welke de schade vaststelt.

• Extra Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV+):
Extra dekking voor onder andere schroei- en smeltschade.

• Herbouwwaarde:
Bedrag waarvoor de woning opnieuw gebouwd kan worden. Wordt vastgesteld voordat de verzekering wordt afgesloten.

• Huurdersbelang:
Ook een huurder kan soms investeren in een woning, het zogenaamde huurdersbelang. Ook wel bekend onder als het onroerend goed van de huurder.

• Inductie:
Overspanning veroorzaakt door bijvoorbeeld onweer. Vaak uitgesloten van de dekking.

• Non-contributieclausule:
Als de schade al op een andere polis is verzekerd. Dan keert de verzekeraar niet uit. De zogenaamde na-u-clausule.

• Salvage:
Het beperken van de schade.

• Samenloop:
Schade gedekt door meerdere polissen, dan vind uitkering plaats op volgorde datum afsluiting.

• Saneringskosten:
Kosten gerelateerd aan grond(water) en/of oppervlakte water. Meestal van dekking uitgesloten.

• Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV):
Extra uitgebreide dekking welke ook voorziet in stormschade, inbraak, vandalisme en waterschade.

Opstalverzekering vergelijken:

Opstalverzekering vergelijken?

Vergelijk en bespaar tot wel 200 Euro

Vergelijk nu

Inboedelverzekering vergelijken